Grupul va deprinde cîteva noţiuni legate de specificitatea artei spectacolului teatral, a elementelor pe care le presupune (text de scenă, actorie, ecleraj, sonorităţi etc.). Accentul va cădea pe calitatea sincretică a acestei arte, a caracterului său viu, imediat, mergându-se pe ideea că, fiind o artă de echipă, teatrul şi succesul lui depinde în egală măsură de fiecare dintre aceste elemente, de capacitatea regizorului de a le omogeniza într-un construct original.

 

Program

  • 22 octombrie 2016, orele 11,00-14,00