Anunț selecție grup țintă

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO anunță:

SELECȚIA A 15 TINERI

În cadrul proiectului Teatru pentru Tine, finanțat de Primăria și Consiliul local Iași prin programul pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2016.

Proiectul se derulează în perioada 15 august-15 decembrie 2016.

Activitățile proiectului cuprind:
– Participarea la o serie de 8 ateliere multifuncţionale, interactive și multidisciplinare (teatru, vorbire și cânt, fotografie, expresie corporală)
– Participarea la 2 cursuri de construcţie scenografică, în vederea susţinerii şi realizării producţiei din cadrul nucleului teatral
– Posibilitatea selectării în vederea realizării unui spectacol la finalul proiectului.

CRITERII DE SELECȚIE: vârsta între 16-30 ani, domiciliul în mun. Iași, dorința de implicare în activități dedicate tinerilor .

CRITERII DE DEPARTAJARE: Persoanele cu oportunități reduse, având fie dificultăți sociale (tineri provenind din familii confruntate cu probleme sociale – familii monoparentale, cu mulți copii etc.), fie dificultăți economice (tineri provenind din familii sărace, în situaţie de şomaj pe termen lung) vor avea prioritate.

Persoanele interesate se pot înscrie în perioada 4-25 august 2016 prin email la adresa: office@centruldezvoltaresociala.ro

Documente necesare: scrisoare de motivație, copia actului de identitate
Telefon: 0744.506013